Mình thấy cái này rất hay nhưng nhìn mãi trong diễn đàn chẳng biết để vào đâu cả.Thôi mạn phép cho vào đây có gì không phải mong mọi người bỏ quá
Đây là trọn bộ 60 cuốn sách hướng dẫn về nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản có hướng dẫn.File gốc của nó trọn bộ 1.54Gb nhưng mình đã chia nhỏ link ra thành link từng cuốn một cho mọi người dễ download và chọn lựa cuốn sách cho mình.Link mình up lên là 4share vì nó là host việt tốc độ up lên nhanh và trong link có tên của cuốn sách và tác giả.Tên bạn thấy là người Nhật thì sẽ có ngôn ngữ là tiếng Nhật.Tương tự có cả tiếng Anh và tiếng Pháp.Tuy nhiên điều đó không quan trọng vì có hình ảnh hướng dẫn

60 cuốn sách bao gồm:


* Akira Yoshizawa - Creative Origami.pdf
* Akira Yoshizawa - Origami Living Nature.pdf
* Akira Yoshizawa - Origami Museum Animals.pdf
* Carlos Santamaria - Origami Vip.pdf
* crafts ebook kirigami paper japanese - arts of paper - origami.pdf
* David Brill - Brilliant Origami.pdf
* David Mitchell - Origami Matematico.pdf
* Eric Kenneway - Complete Origami.pdf
* Fumiaki Kawahata - Insects Vol 1.pdf
* Fumiaki Kawahata - Origami Fantasy.pdf
* Fumiaki Kawahata - Wild Animals World.pdf
* Gery Hsu - Origami Airplanes That Fly.pdf
* Halle - Cartoon Origami 1.pdf
* Halle - Cartoon Origami 2.pdf
* High Quality Wallpaper.jpg
* Jeremy Shafer - Origam to Astonish and Amuse.pdf
* John Montroll - A Plethora of Polyhedra in Origami.pdf
* John Montroll - African Animals in Origami.pdf
* John Montroll - Animal Origami For Enthusiast.pdf
* John Montroll - Bugs And Birds In Origami.pdf
* John Montroll - Mythological Creatures & Chinese Zodiac.pdf
* John Montroll - Origami Sculptures.pdf
* John Montroll - Prehistoric Origami.pdf
* John Montroll - Teach Yourself Origami.pdf
* Katrin and Yuri Shumakov - Oribana Delight - Paper flowers and vases.pdf
* Kunihiko Kasahara & Toshie Takahama - Origami for the Connoisseur.pdf
* Kunihiko Kasahara - Extreme Origami.pdf
* Kunihiko Kasahara - La Era Nueva.pdf
* Kunihiko Kasahara - Origami Made Easy.pdf
* Kunihiko Kasahara - Origami Omnibus.pdf
* Kunihiko Kasahara - Saishi Origami.pdf
* Lionel Albertino - Safari Origami.pdf
* Michael Lafosse - Origamido.pdf
* Neal Elias - Faces and Busts.pdf
* Nicolas Terry - Passion Origami.pdf
* Origamania.pdf
* origami for kids.pdf
* Origami Usa - Annual Collection 1993 - 1998.pdf
* Panier Fleuri.pdf
* Peter Engel - Origami From Angelfish to Zen.pdf
* Robert Harbin - Origami 4.pdf
* Robert Harbin - Origami Step By Step.pdf
* Robert J. Lang & John Montroll - Origami Sea Life (NC).pdf
* Robert J. Lang - Origami Constructions.pdf
* Robert J. Lang - Origami Design Secrets Mathematical Models for an Ancient Art.pdf
* Robert J. Lang - Origami Diagramming Conventions.pdf
* Robert J. Lang - Origami in Action.pdf
* Robert J. Lang - Origami Insects and Their Kin.pdf
* Robert J. Lang - Origami Insects Vol. 2 (NC).pdf
* Roman Diaz - Origami for Interpreters (NC).pdf
* Satoshi Kamiya - Works of Satoshi Kamiya.pdf
* Seibido Shuppan Sha - Jitsuyou Origami.pdf
* Tomoko Fuse - Boxes and Fuses.pdf
* Tomoko Fuse - Home Decoration With Origami.pdf
* Tomoko Fuse - Spirals.pdf
* Tomoko Fuse - The Mask (NC).pdf
* Toshie Takahama - Origami Christmas.pdf
* Toshikazu Kawasaki - Origami Dream World - Flowers and Animals.pdf
* Toyoaki Kawai - Origami.pdf
* Viva! Origami - Jun Maekawa.pdf
* Yoshihide Momotani - Doll's House With Origami.pdf


Link download:

Chủ yếu dung lượng khoảng 20-30Mb.có 3 cuốn trên 100Mb mình chia làm 2 part


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Bài post của Admin Noel : Link MF : [You must be registered and logged in to see this link.]
Link Folder:

[You must be registered and logged in to see this link.]


Đây là link đã chia nhỏ ra từng cuốn một cho dễ lựa chọn vào download vì có lẽ khó có thể đọc hết được cả 60 cuốn sách.Nếu muốn download trọn bộ một lúc thì bạn có thể sử dụng link sau:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link Folder:

[You must be registered and logged in to see this link.]


Bài post của Admin Noel : Link MF : [You must be registered and logged in to see this link.]

Chú ý trong link 2 có một cuốn là panier fleuri bị lỗi không đọc được do lối khi link ban đầu nhưng mình đã tìm link khác thay bằng một cuốn khác là la panier fleuri nhưng quên không bỏ ra khi up link.Vì vậy mong các bạn thông cảm
Link MF đang up